Father & Sons je skupina společností založených a vlastněných Jednotou bratrskou. Zisky z těchto firem slouží k podpoře činností, jimiž Jednota bratrská naplňuje svoji vizi. Jednota bratrská si klade za cíl aktivně se podílet na činnostech prospěšných celé společnosti a pozitivně ji ovlivňovat. Proto pracuje s dětmi, mládeží, rodinami, seniory. Věnuje se dlouhodobě nemocným, handicapovaným i osamělým lidem. Prostřednictvím mateřských a rodinných center, školek a škol a neziskových organizací, které zakládá, poskytuje vzdělávací, kulturní, sociální a další služby. Do životů mnohých lidí přináší praktickou pomoc, povzbuzení a naději. Proto vznikla skupina Father & Sons. V současnosti do Father & Sons patří dvě společnosti:

Father & Sons Assets – zabývá se správou majetku, investiční činností a půjčkami sloužícími k oddlužení,

Father & Sons Vision - zabývá se architektonickou činností a grafickými pracemi.

Veškerá činnost společností patřících do skupiny Father & Sons je prováděna na základě jasného etického vymezení. V podnikání ctíme etické, morální a právní normy, které jsou dané Biblí, zákony ČR a lidským svědomím. Proto nebudeme podnikat v oblastech, které se s těmito normami neslučují, ani se nebudeme podílet na činnostech firem podnikajících v oblastech, které tomu odporují. Přijímání nebo nabízení úplatků v jakékoli podobě je pro nás naprosto nepřijatelné, stejně tak jako klamavé jednání či obohacování se na úkor druhých. Čestné, přímé a férové jednání je pro nás samozřejmostí.